Fr De
sorminta

A Lászlópusztai szarvasmarhatelep bemutatása

Martontej - cégünkről

A PROGRAG – AGRÁRCENTRUM Kft. szarvasmarhatelepe, a korábbi tulajdonostól, 2004. évben pályázati úton nyert lehetőség alapján került megvásárlásra.

A telep hosszú ideje működött már a Martonseed Rt. irányítása alatt, kialakulása a Martonseed Rt. jogelődei tevékenységének eredményeként valósult meg, a távolabbi múltba nyúló uradalmi alapokon nyugvó folyamatos fejlődés, és növekedés alapján.

A telepen eredetileg „Magyar Tarka” tenyészállomány alapozta meg a termelést, és a hírnevet.

A telep jelképének számít, és a telep előtt szobor őrzi emlékét annak a híres AGUSZTA nevű tehénnek, melynek tejtermelésben nyújtott életteljesítménye messze megelőzte a korának eredményeit. A híresen jó termelési eredményeket megőrizve, az igények, és a tenyésztési elvek változása miatt a „Holstein-fríz” fajta tenyésztésbe vétele változtatta meg az állomány összetételét.

Ez a változás először az állomány átkeresztezési technikáján keresztül valósult meg, majd később az Amerikai Egyesült Államokból importált nagy tenyészértékű egyedek nagyarányú tenyésztésbe állítása gyorsította fel a fajtaváltás, és a termelési eredmények ugrásszerű növekedésének folyamatát.

A telep tenyészanyaga a későbbiekben nyugat-európai beszerzésből származó tenyészállatok vásárlásával egészült ki. Hosszú évek óta a telep állományának egészségügyi státusza „ötös mentes”. Ez alapján az állomány, az IBR, BVD, TBC, LEUKÓZIS, BRUCELLÓZIS betegségektől mentes.

A telep méretét tekintve 800 – 900 tehén és szaporulata elhelyezésére ad lehetőséget, és elhelyezkedése kedvező a tekintetben, hogy a főváros mintegy 40 kilométeres közelsége mellett, a másik irányokban Dunaújváros, és Székesfehérvár is ezen a távolságon belül van.

Megközelítése szempontjából előnyös, hogy mind az M6, mind az M7 autópályák is a közelében haladnak, azok között középtájon helyezkedik el, mely közelségek megkönnyítik a logisztikai feladatok ellátását.

A telepen az állatok elhelyezésére részben az uradalmi időkből származó épületekben, részben később épült szerfás épületekben van lehetőség. A tartástechnológia mindkét esetben kötetlen, növekvő almos, – egy kivétellel – külső etetőpályás takarmánykiosztásra alapozott.

A termelés folyamatosságát megfelelő méretű abrak, tömegtakarmány, és alom, valamint szervestrágya-tárolók biztosítják.

Környezetvédelmi beruházás megvalósulásával a jelenlegi szigorú feltételek teljesítésének megvan a lehetősége.

A telepen 2013-ban újabb nagyszabású beruházást tervez a vezetés, amely keretében a legkorszerűbb technológiájú fejőház mellett új istállók, a víz és elektromos hálózat teljes rekonstrukciója valósul meg. Tervezünk szennyvíztisztító technológia telepítést és a tejtermék feldolgozást a telep területére vonva megépítjük a Martontej feldolgozó üzemet.

sorminta
arnyek